Magie

Vampirismus

Lilith

krev LILITH- ženský démon, sumerský a babylónský úpír, který má i rysy démona Lamaštu, vraha dětí. V postbiblické židovské tradici má Lilith dvě role. Podle jednoho midráše (Ben Sírachova abeceda 7.-10. stol) je to první žena Adamova, která byla stvořena jako jemu rovna, ale uprchla, aby nebyla podřízena muži. Nahradila ji Eva. Z manželství s Adamem vzniklo pokolení obrů a zlých duchů. Nazývána též ,,pekelná děvka'', manželka ďábla Samaela, noční démon. Leviatanněkdy vystupuje jako spojení Samaela a Lilithy. V černé magii často ztělesnění a symbol temné stránky ženské sexuality. Zlí ženští (noční) démoni; hebrejsky lilít, Iz. 34,14, český ekumenický překlad ,,upír''

Nejhroznějším démonem perské mythologie byl ženský démon Nauš, který se v novějších mazdaistických pověstech objevuje jako pestrá moucha přilétající ze severu, tj. domova všech nečistých sil. Možná odtud pochází jméno pro Belzebuba -"Pána much".Tento démon se projevoval v podobě hada nebo půvabné ženy. Původně byl Belzebub lokálním božstvem ve fénickém Ekronu.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.