Magie

Numerologie

Numerologie

NUMEROLOGIE


Numerologie je věda, jež má mnoho společného s astrologickou vědou, i když panuje u některých lidí názor, že to jsou pavědy. Astrologie vznikla někdy kolem 24. století př.n.l a je spjata s lidstvem od nepaměti. Přestože numerologie vznikla mnohem později, souvisí s astrologií tím, že obě pocházejí z vesmírného záření, z energie planet.
Jedním ze zakladatelů byl Pythagoras ze Samu, významný řecký filozof a matematik (580 - 497 př.n.l.), který tvrdil, že "základem všeho je číslo". Lichá čísla považoval za představitele mužského, aktivního a tvořivého elementu, oproti tomu sudým přisuzoval ženský princip, tedy poddajnost a pasivitu. Fascinovaly ho hvězdy a harmonii pokládal za nejvyšší kosmickou zákonitost ("harmonie sfér").

Víme, že ve vesmíru se odehrávají cyklické děje, které lze vyjádřit čísly. Málokdo si uvědomuje, že tato čísla mají neviditelnou, ale mocnou vibrační sílu, která na nás působí od okamžiku našeho narození. Když např. rozsvítíme lampu, nemůžeme vidět elektrický proud, probíhající dráty, ale svítící lampa nám dává důkaz, že tento proud existuje. Právě tak nemůžeme vidět vibrační sílu vytvářenou čísly v datu narození, ale postřehneme její projevy v povahových rysech člověka. Vytváří určitou povahovou skladbu naší osobnosti a tím současně naznačuj směr našeho života.

Je třeba si však uvědomit, jak důležitý je tvořivý přístup k poznatkům, které numerologickým rozborem získáme, abychom dokázali rozvíjet své dané pozitivní vlastnosti a k dobrému usměrnit vlastnosti negativní. Abychom pochopili smysl svého života, životního úkolu a tak uměli ovlivnit svůj osud.

Základy numerologie vycházejí z magického významu čísel. Používá se čísel od 1 - 9. Ke každému číslu je přiřazena charakteristika určité planety, používaná také v astrologii.

Každý z nás zahajuje svůj vlastní osobní cyklus v den, kdy se narodí. Čísla v našem datu narození nám poskytují mřížku - vzorec, kterým můžeme měřit kvalitu své existence. Každá číslice má svoji vibraci a seskupení čísel v datu narození má také svoji vibraci. Zkoumání vzájemných vztahů mezi číslicemi v datu narození, které vibrují, každá samostatně nebo v seskupení, je podstatou vědy, která se nazývá numerologie.

Numerologie je tedy práce s čísly, kde výsledkem je odhalení člověka jiným způsobem, než to provádějí např. psychologové.

Pokud budete mít zájem o vypracování numerologického rozboru, uveďte, prosím, celé datum Vašeho narození. Pokud znáte i přesný čas, je možno rozbor dále rozšířit např. o Váš ascendent, který je po postavení Slunce nejdůležitějším prvkem horoskopu. Numerologie pracuje i s čísly Vašeho jména, proto prosím, uveďte, celé Vaše jméno, i podobu jména, kterým Vás Vaše okolí nejčastěji oslovuje, u žen i rodné příjmení. Numerologie nám však neříká, co se nám kdy stane, nevěští budoucnost, přesto nám ukáže možnosti do budoucnosti, v závislosti na osobních ročních vibracích. Numerologie nám může pomoci i při výchově našich dětí. Odhalí nám u dítěte jeho předpoklady a základní charakteristiku, což je důležité pro směrování jeho dalšího vývoje v životě. Pomáhá nám dítě vést tak, abychom jej podporovali tam, kde je to potřebné a tak se vyvarovali zbytečných chyb. Umožní nám lépe se také vcítit do jeho nitra a problémy řešit s větším pochopením. Numerologie nám také poradí ve výběru koníčků i budoucího povolání.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.